Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Вести

Обавештење о подношењу Предлога обавеза ЈКП „Градска топлана“ Ниш

02-05

Коkzk-ekofмисија за заштиту конкуренције објављује Обавештење о подношењу Предлога обавеза, у складу са чланом 58. Закона о заштити конкуренције, које je друштвo ЈКП „Градска топлана“ Ниш, спремно добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде конкуренције, са позивом свим заинтересованим странама да доставе писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на предложене обавезе.

Маркет тест-ЈКП-Градска-топлана-Ниш

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Close Menu