Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Председник Комисије

др Милоје Обрадовић
Председник Комисије за заштиту конкуренције

За председника изабран је од стране Народне скупштине Републике Србије у октобру 2014. године. Дипломирао на Економском факултету Универзитета у Београду. Доктор економских наука.

Професионално, господин Милоје Обрадовић поседује вишегодишње искуство у раду у јавном сектору. Започео је каријеру 1995. године у Скупштини града Београда, настављајући 1997. године у Министарству просвете Републике Србије, где је 10 година био руководилац више различитих одељења.

Од 2007. до 2013. године радио у јавном предузећу ,, Службени гласник“, прво као директор сектора, а од 2009. године као заменик генералног директора.

На основу одлуке Министарства правде Републике Србије из 2011. године, г. Обрадовић уписан је  у евиденцију сталних судских вештака из области економије и финансија.

У 2014. години именован је за помоћника градског секретара за саобраћај Градске управе града Београда.

Аутор је бројних научних радова објављених у научним часописима од националног и међународног значаја.

Учествовао у многим националним и међународним пројектима у вези финансијског управљања, интерне ревизије и заштите конкуренције.

Ожењен је, отац двоје деце.

Close Menu