Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Организациона шемa

Председник Комисије

Савет Комисије

Интерни
ревизор

Кабинет председника

Секретар
Комисије

Сектор за испитивање концентрација

Сектор за утврђивање повреда конкуренције

Сектор за економске анализе​

Сектор за правне послове

Сектор за заступање политике заштите конкуренције и међународну сарадњу

Сектор за материјално-финансијске послове

Сектор за нормативно-правне, кадровске и опште послове

Close Menu