Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Комисија изрекла меру процесног пенала

Комисија за заштиту конкуренције одредила је меру процесног пенала учеснику на тржишту, „MB-Gas OIL“ д.о.о., Београд, у износу од 12.000 евра због непоступања по Захтеву Комисије за давање информација, од…

Continue Reading

Комисија изрекла меру процесног пенала

Комисија за заштиту конкуренције одредила је, због непоступања по Захтеву Комисије за давање информација, меру процесног пенала у износу од 8.500 евра учеснику на тржишту, „МИМО“ д.о.о., Београд. Поменутим захтевом…

Continue Reading

Нови поступци против учесника на тржишту беби опреме

Комисија за заштиту конкренције покренула је четири нова поступка испитивања повреде конкуренције  против десет учесника на тржишту беби опреме, а због основане сумње да су закључивали рестриктивне споразуме којима су…

Continue Reading

Комисија спровела ненајављене увиђаје у компанијама Кепром и Yuglob

Комисија за заштиту конкуренције спровела је дана 24.04.2018. године ненајављени увиђај у просторијама привредних друштава „Кепром д.о.о.“ и „Yuglob d.o.o.“ из Београда. Ненајављени увиђај, као посебна доказна радња, спроведен је…

Continue Reading

Наставља се поступак по пријави концентрације друштва Compagnie des Levures Lesaffre S.A. и Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o

Закључком председника Комисије од 10. октобра 2017. године, настављен је по службеној дужности поступак покренут по пријави концентрације привредног друштва Compagnie des Levures Lesaffre S.A., Француска, која настаје стицањем појединачне…

Continue Reading

Мере заштите конкуренције привредним друштвима Бора Кечић – специјални транспорти д.о.о. и Large transport d.o.o.

Комисија за заштиту конкуренције донела је решење којим утврђује да су привредна друштва „Бора Кечић - специјални транспорти доо Београд" и „Large transport doo Beograd" договарала појединачно учешће у поступку…

Continue Reading

Комисија утврдила злоупотребу доминатног положаја ЕПС Дистрибуције

Савет Комисије за заштиту конкуренције донео је 23. децембра 2016.године решење којим се утврђује да је Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, као једини оператор на тржишту дистрибуције електричне…

Continue Reading
Потписан Споразум о сарадњи у борби против корупције и заштити конкуренције
Workshop for Public Procurement in the light of fighting corruption and the protection of competition, a signing ceremony of the Memorandum of Cooperation. Aradjelovac. Serbia. 09.11.2016.

Потписан Споразум о сарадњи у борби против корупције и заштити конкуренције

Агенција за борбу против корупције, Комисија за заштиту конкуренције и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки потписли су Споразум о сарадњи. Споразум су потписали директор Агенције Татјана…

Continue Reading
Close Menu