Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Медији

Медији

Комисија за заштиту конкуренције је стратешки опредељена ка поштовању пуне транспарентности у свом раду. У том контексту, односи са медијима имају једну од кључних улога, како кроз благовремено достављање релевантних информација, тако и континуирану и двосмерну комуникацију са представницима свих средстава јавног информисања, у земљи и иностранству.

Медија контакт: info@kzk.gov.rs
Close Menu