Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Секторске анализе​

Извештај о секторској анализи тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у 2013. години

shutterstock_1062083486

На основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције, стручна служба Комисије је спровела анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2013. години (секторска анализа).

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – Анализа стања конкуренције на тржишту трговине на велико и трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2013. години

СЕКТОРСКА АНАЛИЗА – Извештај о секторској анализи тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у 2013. години

Close Menu