Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Обрасци

На захтев учесника на тржишту, Комисија може у непосредном контакту, пре подношења пријаве концентрације, на основу добијених информација, да размотри испуњеност прописаних услова за подношење пријаве концентрације у складу са чл. 2. или 3. Уредбе.

На захтев учесника на тржишту, Комисија може у непосредном контакту, пре подношења пријаве концентрације, на основу добијених информација, да размотри испуњеност прописаних услова за подношење пријаве концентрације у складу са чл. 2. или 3. Уредбе.

Упутство о садржини иницијативе за испитивање повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције, заједно са Обрасцем за подношење иницијативе

Close Menu