Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Секторске анализе​

Анализа стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2014. години

shutterstock_1114745894

Анализирано је стање на тржишту трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у Републици Србији 2014. години и то: дизел горивима – евро дизел и гасно уље 0,1, моторним бензинима – евро премијум БМБ95 и БМБ98 евро и течним нафтним гасом.

Обухваћено је укупно 17 привредних субјеката присутних на наведеним тржиштима и то: Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Лукоил Србија ад Београд, МОЛ Сербиа доо Београд, ОМВ Србија доо Београд, Еко Сербиа ад Београд, Петробарт доо Београд, Нафта ад Београд, Кнез Петрол доо Београд, ДОО Еуро Петрол трговачко предузеће Суботица, Еволуција 2004 доо Београд, Нафтацхем доо за трговину и услуге Сремска Каменица, ДОО Еуро гас трговачко предузеће Суботица, Стандард гас доо Нови Сад, Игмин петрол доо Београд, Спеед доо Београд, Даки петрол доо Београд и Хоризон енергy доо Шимановци.

Комисија је у анализи изнела низ закључака и препорука које би у наредном периоду, са једне стране требали да помогну унапређењу законитог и фер тржишног пословања свих учесника, а са друге да олакшају самој Комисији проактивно деловање са циљем одвраћања тржишних учесника од поступака повреде конкуренције, односно спречавања повреда конкуренције и санкционисања недозвољеног понашања.

Анализа наведених тржишта је извршена на основу података прикупљених од учесника на тржишту, као и од надлежних државних органа и институција.

С обзиром на значај сектора нафте за енергетску делатност и привреду у целини, утицај кретања цена ових роба на све економске токове у земљи и стандард становништва, Комисија ће почев од 01. марта 2016. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2015. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно достављали тражене податке и истовремено их позива да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 29. фебруара 2016. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.


СЕКТОРСКА АНАЛИЗА – Извештај о секторској анализи тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у 2014. години

Close Menu