Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Заступање политике заштите конкуренције

Kултурa конкуренције

Важан посао Комисије за заштиту конкуренције је јавно заступање и промовисање политике заштите конкуренције у јавности, како у стручној и привредној, тако и у широј јавности. Развијање “културе конкуренције” и промоција компетитивног амбијента, а која подразумева све активности Комисије, усмерене ка унапређењу свести свих учесника на тржишту, као и грађана о значају постојања ефективне конкуренције и потреби заштите конкуренције спаде у законом утврђене обавезе Комисије.

Комисија за заштиту конкуренције остварује, сходно овлашћењима датим Законом, и међународну сарадњу у области заштите конкуренције, ради извршавања међународних обавеза у овој области и прикупља информације о заштити конкуренције у другим државама.

Close Menu