Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Заступање политике заштите конкуренције и међународна сарадња

Важан посао Комисије за заштиту конкуренције је јавно заступање и промовисање политике заштите конкуренције у јавности, како у стручној и привредној, тако и у широј јавности. Развијање “културе конкуренције” и промоција компетитивног амбијента, а која подразумева све активности Комисије, усмерене ка унапређењу свести свих учесника на тржишту, као и грађана о значају постојања ефективне конкуренције и потреби заштите конкуренције спаде у законом утврђене обавезе Комисије.

Комисија за заштиту конкуренције остварује, сходно овлашћењима датим Законом, и међународну сарадњу у области заштите конкуренције, ради извршавања међународних обавеза у овој области и прикупља информације о заштити конкуренције у другим државама.

Архива

Комисија за заштиту конкуренције одлучила се за врло активан приступ међународној сарадњи. Захваљујући томе, а упркос чињеници да спада у млађа тела за заштиту конкуренције, њене активности и радови њених представника, запажене су од стране колега из целог света. Чланица је ИЦН – Међународне мреже за заштиту конкуренције, активан је учесник Регионалног форума за конкуренцију ОЕЦД-а, али и Глобал Форума конкуренције.

Редовно излаже на панелима у оквиру Софија Форума конкуренције УНЦТАД-а, као и у оквиру свих других међународних иницијатива које се односе на област заштите конкуренције. Комисија традиционално гаји одличну сарадњу са бројним телима како у региону, тако и широм света. Она обухвата билатералне сусрете, размене искустава, семинаре и конференције које Комисија често организује у Србији са колегама из других тела, а како би стручна, академска и пословна заједница добила квалитетнија знања из области права и политике заштите конкуренције.

Архива

Close Menu