Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Стручни радови

Рад је објављен у зборнику радова „Competition authorities in South Eastern Europe : building institutions in emerging markets“ (Борис Беговић, Душан В. Поповић, editors), Springer, 2018.

У овом зборнику су објављени радови са међународне конференције „Институционална изградња националних тела за заштиту конкуренције у Југоисточној Европи“, одржане у Београду, јуна 2016. године, у организацији Комисије за заштиту конкуренције и Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Рад је номинован за мађународну награду „Antitrust Writing Awards 2019“, у категорији академских радова: ACADEMIC ARTICLES – PROCEDURES

Рад је објављен у зборнику радова „Competition authorities in South Eastern Europe : Building institutions in emerging markets“ (Boris Begović, Dušan V. Popović, editors), Springer, 2018.

У овом зборнику су објављени радови са међународне конференције „Институционална изградња националних тела за заштиту конкуренције у Југоисточној Европи“, одржане у Београду, јуна 2016. године, у организацији Комисије за заштиту конкуренције и Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Рад је номинован за мађународну награду „Antitrust Writing Awards 2019“, у категорији академских радова: ACADEMIC ARTICLES – ECONOMICES

Close Menu