Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Протоколи

 1. Протокол о сарадњи између Народне Банке Србије и Комисије за заштиту конкуренције.
 2. Протокол о сарадњи између Агенције за енергетику Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције.
 3. Протокол о сарадњи између Републичке Агенције за електронске комуникације и Комисије за заштиту конкуренције.
 4. Споразум о сарадњи Комисије за заштити конкуренције Републике Србије и Привредне коморе Србије.
 5. Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета.
 6. Споразум о сарадњи Министарства унутрашњих послова и Комисије за заштиту конкуренције и Уговор о сарадњи у области форнзике
 7. Споразум о сарадњи Аенције за борбу против корупције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Комисије за заштиту конкуренције
 8. Споразум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
 9. Меморандум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције и Универзитета Метрополитан – ФЕФА
 10. Споразум о сарадњи између Министарства финансија, Управе царина РС и Комисије за заштиту конкуренције
 1. Споразум о сарадњи у области политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и тела за заштиту конкуренције Републике Мађарске

 2. Меморандум о сарадњи у области примене политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Савезног тела за заштиту конкуренције Аустрије

 3. Меморандум о разумевању и заједничкој сарадњи у области права и политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Бугарске

 4. Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју политике и права тржишне конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

 5. Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције Србије и Савета за заштиту конкуренције Румуније

 6. Споразум о сарадњи у области политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Федералне Антимонополске Службе Руске Федерације

 7. Меморандум о сарадњи у области права и политике заштите конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције Републике Казахстан за заштиту конкуренције (Антимонополска агенција)

 8. Меморандум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту тржишног натјецања Републике Хрватске

 9. Меморандум о разумевању између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту конкуренције Републике Словеније

 10. Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју заштите конкуренције Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенција за заштиту конкуренције Црне Горе

 11. Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области заштите конкуренције Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Македоније

 12. Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области политике конкуренције између Министарства антимонополског регулисања и трговине Републике Белорусије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије

 13. Меморандум о сарадњи у области политике заштите конкуренције између тела за заштиту конкуренције Републике Турске и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије
Close Menu