Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Мишљења на предлоге прописа и важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту

Комисија у складу са чланом 21. став 1. тачка 7) Закона о заштити конкуренције даје мишљења надлежним органима на предлоге прописа, као и важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

Close Menu