Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Мишљења

Давање мишљења у вези са утицајем прописа на конкуренцију

Комисија има значајан утицај на законодавство, путем давања мишљења на нацрте прописа и прописе који могу бити од значаја за стање конкуренције на тржишту.

Став Комисије о давању мишљења у вези са применом Закона о заштити конкуренције

Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС” број 51/09 и 95/13) у члану 21. став 1. тачка 8. утврђено је да је један од поверених послова Комисије за заштиту конкуренције давање мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције.

Close Menu