Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Економске анализе

Економске анализе могу бити секторске анализе и анализе услова конкуренције.

Секторске анализе се спроводе у складу са чланом 47. Закона о заштити конкуренције и то у случајевима када кретање цена или друге околности указују на могућност ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције.

Комисија може анализирати стање конкуренције у одређеној грани привреде или одређене категорије споразума у различитим гранама привреде.

У складу са чланом 21. став 1. тачка 6) Комисија је надлежна и да прати и анализира услове конкуренције на појединачним тржиштима и у појединачним секторима (Анализа услова конкуренције).

У циљу спровођења секторских анализа Комисија може захтевати од учесника на тржишту да доставе све неопходне податке или документа и може спроводити сва неопходна истраживања.

Комисија може нарочито да захтева од учесника на тржишту да доставе све споразуме, одлуке или обавештења у погледу усаглашених пракси (Секторска анализа).

Close Menu